Distance Calculator and Driving Directions Burkina Faso

Distance From City, Town, Village etc.
Distance To City, Town, Village etc.
This is an online tool to calculate the Distance and Driving Directions between two cities, villages, towns or airports in Burkina Faso.
This distance and driving directions will also be displayed on a web based map labeled as Distance Map and Driving Directions Burkina Faso.
The distance between cities of Burkina Faso is calculated in kilometers(kms), miles and nautical miles. Distance in miles gives you the mileage between cities by this Burkina Faso mileage calculator.
Burkina Faso Distance Chart (Distance Table): For your quick reference, below is a Distance Chart or Distance Table of distances between some of the major cities in Burkina Faso.
[Note: The distance between cities in Burkina Faso distance chart below is straight line distance (may be called as flying or air distance) between the two locations in Burkina Faso calculated based on their latitudes and longitudes. This distance may be very much different from the actual travel distance.]

Using Burkina Faso Distance Calculator and Driving Directions

  • Enter the "Distance From" city, village, town, airport or place name from Burkina Faso in the first text box.
  • Enter the "Distance To" city, village, town, airport or place name from Burkina Faso in the second text box.
  • You can also enter airport name or code from Burkina Faso in above fields.
  • This will display the dropdown with suggested places in Burkina Faso; Select the desired City /Village /Town /Airport from both the dropdown lists.
  • Click the "Get Distance & Directions" button to get the distance between the selected cities /towns /villages /airports in Burkina Faso.
Distance From CityDistance To CityDistance (km)
Ouagadougou (Kadiogo)Bobo Dioulasso (Houet)328.9
Koudougou (Boulkiemde)Ouahigouya (Yatenga)148.35
Banfora (Comoe)Dedougou (Mouhoun)248.21
Kaya (Sanmatenga)Dori (Seno)154.5
Tenkodogo (Boulgou)Reo (Sanguie)235.7
Hounde (Tuy)Fada N'Gourma (Gourma)426.33
Koupela (Kouritenga)Kombissiri (Bazega)107.92
Garango ()Nouna (Kossi)374.94
Leo (Sissili)Kongoussi (Bam)255
Diapaga (Tapoa)Kokologo (Boulkiemde)399.65
Zorgho (Ganzourgou)Yako (Passore)196.1
Djibo (Soum)Orodara (Kenedougou)501.45
Po (Nahouri)Tougan (Sourou)296.86
Boulsa (Namentenga)Gourcy (Zondoma)201.72
Manga (Zoundweogo)Boromo (Bale)202.77
Diebougou (Bougouriba)Ziniare (Oubritenga)278.2
Dano (Ioba)Solenzo (Banwa)159.55
Bogande (Gnagna)Pitmoaga (Boulkiemde)204.89
Gorom-Gorom (Oudalan)Gouloure (Boulkiemde)306.76
Batie (Noumbiel)Sindou (Leraba)261.12
Sapouy (Ziro)Gayeri (Komondjari)274.87
Meir ()Sepre ()4.1
Koanta ()Koulbi Yorateoun ()13.1
Dianbile ()Serapere ()5.79
Yembago ()Massadehirikoro ()162.59
Distance From CityDistance To CityDistance (km)
Gongonka ()Donafa ()9.32
Daliera ()Bayeldo ()3.65
Nkanpira ()Sekati ()5.48
Toumar ()Fadio ()0
Pouenodoura ()Sirakoro ()164.37
Elemira ()Ditein ()5.78
Tonior ()Session ()7.3
Gapar ()Tadoteo ()1.83
Poboro ()Beninsera ()1.83
Niorka ()Dokita ()1.83
Bamena ()Banemba ()7.3
Ipiel ()Babieteoun ()12.78
Bandakelesso ()Kalanporo ()138.77
Boussoukoula ()Tianpara ()3.65
Nanbouna ()Toungouri ()3.65
Izir ()Boureteoun ()7.3
Danbal ()Tin-Akof (Oudalan)637.6
Dareniara ()Paon ()12.78
Tiopolo ()Souroube ()5.48
Tanpor ()Logoniegue ()175.27
Mangodara ()Kpapirao ()115.01
Titara ()Dioulanpara ()1.83
Tiobiala ()Nanbira ()0
Bobera ()Dedonia ()10.95
Konbleteoun ()Izir ()7.3